Home page > 21. Křídlo taktického letectva

21. Křídlo taktického letectva

Je bojový organizační celek, začleněný do organizační struktury základny. Strukturu 21. křídla taktického letectva tvoří velitelství, štáb, 211. a 212. taktická letka, 213. výcviková letka a 214. letka oprav letecké techniky. Součástí křídla je skupina záchranných a výsadkových prostředků, skupina simulátorů letounů JAS-39 Gripen a L-159, oddělení nadzvukového letectva, podzvukového letectva a metrologie a technického dozoru.

21.KřTL odpovídá za přípravu, plánování, organizaci a uskutečňování leteckého výcviku křídla. Součástí realizování leteckého výcviku výkonných letců je jeho metodické řízení, kontrola leteckého výcviku včetně odborné přípravy a plánování cvičení na území ČR a v zahraničí.

Inženýrská letecká služba (dále jen ILS) je hlavní podpůrný prvek v konceptu pozemního zabezpečení letové činnosti. V rámci organizační struktury, kterou řídí zástupce velitele 21. Křídla – hlavní inženýr, se organizuje a následně realizuje provoz, ošetřování a údržba letecké techniky a to od základních úkonů až po těžkou údržbu. Další funkcionalitou ILS je vyhodnocování a sledování spolehlivost letecké techniky a zastřešení komplexní odborné přípravy leteckého pozemního personálu. Příslušníci ILS 21. KřTL jsou nejpočetnější skupinou v rámci 21. Křídla TL, kterou tvoří napříč všemi čtyřmi letkami více než 400 vysoce kvalifikovaných specialistů letectva.

velitel 21. Křídla taktického letectva – plukovník Ing. Jaroslav Tomaňa

 

 

 

velitel 21. Křídla taktického letectva
plukovník Ing. Jaroslav Tomaňa

 

 

 

 

 

 

 

náčelník štábu
podplukovník Ing. Václav Strnad

 

 

 

 

 

 

 

zástupce velitele 21. Křídla taktického letectva
hlavní inženýr
podplukovník Ing. Marek Pažúr

 

 

Nahoru