Home page > Jednotka AZ u 21. ZTL, přehled systemizovaných míst

Jednotka AZ u 21. ZTL, přehled systemizovaných míst

Jednotka AZ u 21. ZTL, přehled systemizovaných míst

Od 1. července 2016 vznikla u 21. základny taktického letectva Čáslav jednotka aktivní zálohy, která je samostatnou součástí útvaru, z organizačního hlediska podléhá veliteli základny. Jednotku tvoří 3 vojáci z povolání a 98 záložníků.

Jednotka AZ má následující strukturu:

– Rota bojového zabezpečení (73 vojáků AZ, 3 VZP)
   – 1. strážní četa roty bojového zabezpečení
   – 2. strážní četa roty bojového zabezpečení
   – Četa chemické ochrany roty bojového zabezpečení

– Hospodářská četa (10 vojáků AZ)
   – 1. hospodářské družstvo hospodářské čety
 

Jednotka je předurčena pro posílení struktury 21. základny. Hlavními úkoly bude strážní zabezpečení (Force Protection) a logistické zabezpečení v proviantní odbornosti. Výcvik jednotky aktivní zálohy bude zaměřen na základní taktické drily, střelby, házení ručních granátů, řidičskou přípravu a logistické zabezpečení.

Každý příslušník bude vybaven krátkou a dlouhou střelnou zbraní (pistole vz. 82, samopal vz. 58 nebo kulomet vz. 59). Součástí výstroje jednotlivce bude ochranná maska a převlek, taktická vesta a přilba. Další výzbroj a výstroj bude jednotce přidělena dle aktuálních potřeb v závislosti na stanoveném úkolu (např. přístroj nočního vidění, radiostanice, dekontaminační soupravy, …).

S rotou aktivní zálohy se počítá v rámci národních i mezinárodních cvičení na území České republiky. Důraz bude kladen na společný výcvik s vojáky z povolání základny a na schopnost společného působení v národním i mezinárodním prostředí.

Přehled systemizovaných míst u jednotky

Velitel čety

Zástupce velitele čety

Velitel družstva

Zástupce velitele družstva

Starší střelec

Střelec

Řidič  

Další informace jak se stát vojákem v záloze nebo vojákem z povolání naleznete webových stránkách:

https://kariera.army.cz/vojak-v-zaloze

Nahoru